Quảng Trị: Phong tỏa 3 địa điểm sau khi có 2 ca dương tính SARS-CoV-2

Đường vào khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top