Quảng Trị phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu

Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra các trường hợp ở thôn Nguồn Rào –Pin. Ảnh: Thị Luân.
Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra các trường hợp ở thôn Nguồn Rào –Pin. Ảnh: Thị Luân.
Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra các trường hợp ở thôn Nguồn Rào –Pin. Ảnh: Thị Luân.
Lên top