Quảng Trị muốn chuyển 1 bệnh nhân COVID-19 nặng vào Huế điều trị

Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: P.Đạt.
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: P.Đạt.
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: P.Đạt.
Lên top