Quảng Trị: Một số ca ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay

Cơ quan chức năng kiểm tra các sản phẩm Minh Chay có mặt ở Quảng Trị. Ảnh: CQCN cung cấp.
Cơ quan chức năng kiểm tra các sản phẩm Minh Chay có mặt ở Quảng Trị. Ảnh: CQCN cung cấp.
Cơ quan chức năng kiểm tra các sản phẩm Minh Chay có mặt ở Quảng Trị. Ảnh: CQCN cung cấp.
Lên top