Quảng Trị cách ly tại chỗ một trường hợp đến từ tỉnh Vĩnh Phúc

Diễn tập tiếp nhận trường hợp nghi nhiễm virus COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HH.
Diễn tập tiếp nhận trường hợp nghi nhiễm virus COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HH.
Diễn tập tiếp nhận trường hợp nghi nhiễm virus COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HH.
Lên top