Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

Điểm cách ly tập trung ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Điểm cách ly tập trung ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Điểm cách ly tập trung ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top