Quảng Trị: 396 trường hợp đầu tiên xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Test nhanh SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Test nhanh SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Test nhanh SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top