Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. Ảnh: N.H
Hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. Ảnh: N.H
Hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. Ảnh: N.H
Lên top