Quảng Ninh kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mức cao

Phun thuốc khử trùng tại Quảng Ninh 7. Ảnh: CT
Phun thuốc khử trùng tại Quảng Ninh 7. Ảnh: CT
Phun thuốc khử trùng tại Quảng Ninh 7. Ảnh: CT
Lên top