Quảng Ngãi: Khan hiếm vaccine dịch vụ, người dân chen lấn bốc số

Danh sách phụ huynh tự ghi danh đăng ký để tiêm vaccine cho con.
Danh sách phụ huynh tự ghi danh đăng ký để tiêm vaccine cho con.
Danh sách phụ huynh tự ghi danh đăng ký để tiêm vaccine cho con.
Lên top