Quảng Nam: Tiêu hủy 5.000 con gia cầm do xuất hiện 2 ổ dịch cúm A/H5N6

Số lượng gia cầm phải tiêu hủy lên đến 5.000 con. Ảnh: Đ.V
Số lượng gia cầm phải tiêu hủy lên đến 5.000 con. Ảnh: Đ.V
Số lượng gia cầm phải tiêu hủy lên đến 5.000 con. Ảnh: Đ.V
Lên top