Quảng Nam: Tập trung phòng, chống bệnh bạch hầu

Tập trung tiêm vaccine phòng, chống bệnh bạch hầu ở xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: THANH CHUNG
Tập trung tiêm vaccine phòng, chống bệnh bạch hầu ở xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: THANH CHUNG
Tập trung tiêm vaccine phòng, chống bệnh bạch hầu ở xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: THANH CHUNG
Lên top