Quảng Nam gồng mình khống chế “dịch chồng dịch”

Dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm xuất hiện ở Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm xuất hiện ở Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm xuất hiện ở Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Lên top