Quảng Nam điều trị cho 10 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore

Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Whitmore ở Quảng Nam. Ảnh: Thu Hiền
Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Whitmore ở Quảng Nam. Ảnh: Thu Hiền
Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Whitmore ở Quảng Nam. Ảnh: Thu Hiền
Lên top