Quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm tại 1 trong 3 trang web bị cục An toàn thực phẩm "tuýt còi". Ảnh: chụp màn hình
Hình ảnh quảng cáo sản phẩm tại 1 trong 3 trang web bị cục An toàn thực phẩm "tuýt còi". Ảnh: chụp màn hình
Hình ảnh quảng cáo sản phẩm tại 1 trong 3 trang web bị cục An toàn thực phẩm "tuýt còi". Ảnh: chụp màn hình
Lên top