Quân khu 3 phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Quân khu 3 phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.D
Quân khu 3 phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.D
Quân khu 3 phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.D
Lên top