Quân đội trực 24/24, có thể điều trực thăng vận chuyển vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 về Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Ảnh: WHO tại Việt Nam
Vaccine COVID-19 về Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Ảnh: WHO tại Việt Nam
Vaccine COVID-19 về Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Ảnh: WHO tại Việt Nam
Lên top