Phục hồi "bệnh viện xanh", TPHCM lập bệnh viện điều trị COVID-19 cấp quận

Khu vực hồi sức, cấp cứu của Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 quận 11, TPHCM được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Khu vực hồi sức, cấp cứu của Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 quận 11, TPHCM được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Khu vực hồi sức, cấp cứu của Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 quận 11, TPHCM được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lên top