Phú Thọ: Từ vùng dịch về tiếp xúc với nhiều người mới đi khai báo

Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BPT.
Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BPT.
Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BPT.
Lên top