Phú Thọ thêm 77 ca nghi mắc COVID-19 qua xét nghiệm diện rộng

Thông qua xét nghiệm diện rộng, Phú Thọ phát hiện thêm 77 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hồng Hà
Thông qua xét nghiệm diện rộng, Phú Thọ phát hiện thêm 77 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hồng Hà
Thông qua xét nghiệm diện rộng, Phú Thọ phát hiện thêm 77 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hồng Hà
Lên top