Phú Thọ đón 62 công dân đầu tiên về từ Bắc Giang

Các công dân trở về từ Bắc Giang nhanh chóng được Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Phú Thọ sắp xếp thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Lê Hoàng
Các công dân trở về từ Bắc Giang nhanh chóng được Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Phú Thọ sắp xếp thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Lê Hoàng
Các công dân trở về từ Bắc Giang nhanh chóng được Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Phú Thọ sắp xếp thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Lê Hoàng
Lên top