Phú Thọ ấn định ngày tiêm vaccine cho học sinh

Ngày 25 tới đây, Phú Thọ triển khai tiêm vaccine cho học sinh. Ảnh: BPT.
Ngày 25 tới đây, Phú Thọ triển khai tiêm vaccine cho học sinh. Ảnh: BPT.
Ngày 25 tới đây, Phú Thọ triển khai tiêm vaccine cho học sinh. Ảnh: BPT.
Lên top