Phú Thọ: 82 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly y tế

Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: CTV.
Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: CTV.
Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: CTV.
Lên top