Phòng chống dịch COVID-19: Kiểm soát chặt các đơn vị cung cấp dịch vụ bệnh viện

Nhân viên Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho các bệnh viện. Ảnh: Chi Quỳnh
Nhân viên Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho các bệnh viện. Ảnh: Chi Quỳnh
Nhân viên Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho các bệnh viện. Ảnh: Chi Quỳnh
Lên top