Phó Công an phường tiếp xúc với bệnh nhân 243 âm tính SARS-CoV-2

Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh) sau khi xuất hiện ca bệnh 243. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh) sau khi xuất hiện ca bệnh 243. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh) sau khi xuất hiện ca bệnh 243. Ảnh: Tô Thế
Lên top