Phó Chủ tịch Hà Nội: Quy định giãn cách 1m, có nơi chỉ giãn cách 10cm

Cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 28.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 28.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 28.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top