Phiên dịch viên cho đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Cơ quan chức năng thiết lập vùng cách ly y tế khu vực có bệnh nhân COVID-19 ở Phú Thọ. Ảnh: Quý Trần
Cơ quan chức năng thiết lập vùng cách ly y tế khu vực có bệnh nhân COVID-19 ở Phú Thọ. Ảnh: Quý Trần
Cơ quan chức năng thiết lập vùng cách ly y tế khu vực có bệnh nhân COVID-19 ở Phú Thọ. Ảnh: Quý Trần
Lên top