Phiên chợ 0 đồng cho F0 khỏi bệnh tại TPHCM

F0 được nhân quà tài phiên chơ 0 đồng sau khi khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Ly
F0 được nhân quà tài phiên chơ 0 đồng sau khi khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Ly
F0 được nhân quà tài phiên chơ 0 đồng sau khi khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Ly
Lên top