Phi công người Anh cai hoàn toàn máy thở, chuyển khoa Phục hồi chức năng

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top