Phẫu thuật tách 2 bé gái song sinh dính nhau phần gan

Ca phẫu tách 2 bé gái song sinh dính nhau. Ảnh: BVCC
Ca phẫu tách 2 bé gái song sinh dính nhau. Ảnh: BVCC
Ca phẫu tách 2 bé gái song sinh dính nhau. Ảnh: BVCC
Lên top