Phẫu thuật cắt đại tràng do ung thư trên thai phụ có bầu 22 tuần

Phẫu thuật cắt đại tràng do ung thư trên thai phụ 22 tuần. Ảnh: BV
Phẫu thuật cắt đại tràng do ung thư trên thai phụ 22 tuần. Ảnh: BV
Phẫu thuật cắt đại tràng do ung thư trên thai phụ 22 tuần. Ảnh: BV
Lên top