Phẫu thuật bóc thành công u sợi thần kinh khổng lồ nặng gần 2kg

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân (ảnh do BV cung cấp)
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân (ảnh do BV cung cấp)
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân (ảnh do BV cung cấp)
Lên top