Phát sinh thêm 2 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Bình

Lợn nhiễm bệnh phải đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lợn nhiễm bệnh phải đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lợn nhiễm bệnh phải đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top