Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi mới tại Thừa Thiên - Huế

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại nhà ông Tạ Hồng Uẩn (thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).
Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại nhà ông Tạ Hồng Uẩn (thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).
Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại nhà ông Tạ Hồng Uẩn (thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).
Lên top