Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi của gia đình ông Đoàn
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi của gia đình ông Đoàn
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi của gia đình ông Đoàn
Lên top