"Phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19 đều ở trong giới hạn cho phép"

Lên top