Phản ứng "cánh tay COVID" sau tiêm vaccine COVID-19 Moderna

"Cánh tay COVID" là phản ứng sau tiêm vaccine Moderna. Ảnh: BSCC
"Cánh tay COVID" là phản ứng sau tiêm vaccine Moderna. Ảnh: BSCC
"Cánh tay COVID" là phản ứng sau tiêm vaccine Moderna. Ảnh: BSCC
Lên top