Phần mềm quản lý bệnh viện được Bộ Y tế vinh danh ứng dụng y tế thông minh nhất

Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: PV
Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: PV
Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: PV
Lên top