Phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 6

Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LĐO
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LĐO
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top