Phải tiêm vaccine COVID-19 của COVAX trước 5.5, không tiêm hết sẽ thu hồi

Vaccine COVID-19 của COVAX về Việt Nam chuyến đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 của COVAX về Việt Nam chuyến đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 của COVAX về Việt Nam chuyến đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top