PGS.TS Trần Đắc Phu: Triển khai cách ly F1 tại nhà, Hà Nội cần làm luôn

PGS.TS Trần Đắc Phu- Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: VGP
PGS.TS Trần Đắc Phu- Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: VGP
PGS.TS Trần Đắc Phu- Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: VGP
Lên top