Ông Nguyễn Tấn Bỉnh thôi làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM từ ngày 1.9

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM trong một cuộc họp về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM trong một cuộc họp về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM trong một cuộc họp về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC
Lên top