Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ, ai phụ trách BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội?

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Lên top