Ông lang chế bài thuốc chữa bệnh tiểu đường hiệu quả từ 2 loại cây rừng