Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ Y tế chính thức đưa 14 khuyến cáo tới người dân

Lên top