Ổ dịch COVID-19 tại BV Phụ sản TƯ có thể đã qua 2- 3 chu kỳ lây nhiễm

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế làm việc với BV Phụ sản TƯ. Ảnh: Lê Hảo
Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế làm việc với BV Phụ sản TƯ. Ảnh: Lê Hảo
Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế làm việc với BV Phụ sản TƯ. Ảnh: Lê Hảo
Lên top