Nuôi dưỡng điều trị trẻ sinh cực non, chỉ nặng 6 lạng

Bé sơ sinh chỉ nặng 6 lạng được nuôi dưỡng và điều trị. Ảnh: BVCC
Bé sơ sinh chỉ nặng 6 lạng được nuôi dưỡng và điều trị. Ảnh: BVCC
Bé sơ sinh chỉ nặng 6 lạng được nuôi dưỡng và điều trị. Ảnh: BVCC
Lên top