Nữ nhân viên THPT Ngô Quyền Hải Phòng đủ điều kiện khỏi bệnh COVID-19

Nữ bệnh nhân 6863 ở Hải Phòng đủ điều kiện công bố khỏi bệnh sau 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh MD
Nữ bệnh nhân 6863 ở Hải Phòng đủ điều kiện công bố khỏi bệnh sau 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh MD
Nữ bệnh nhân 6863 ở Hải Phòng đủ điều kiện công bố khỏi bệnh sau 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh MD
Lên top