Nữ điều dưỡng tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang vì "lòng như lửa đốt" khi nghe về quê hương

Phạm Thị Huế trước và sau khi cắt tóc. Ảnh: NVCC
Phạm Thị Huế trước và sau khi cắt tóc. Ảnh: NVCC
Phạm Thị Huế trước và sau khi cắt tóc. Ảnh: NVCC
Lên top