Nobel y học 2018 về đột phá điều trị ung thư: Bệnh nhân nào có thể điều trị bằng phương pháp này?

GS Nguyễn Chấn Hùng. Ảnh: VOV
GS Nguyễn Chấn Hùng. Ảnh: VOV
GS Nguyễn Chấn Hùng. Ảnh: VOV
Lên top